Zestaw podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2022/2023. W przypadku podania kilku podręczników dla danego przedmiotu i poziomu informujemy, że ostateczny wybór podręcznika należy do uczącego nauczyciela. W klasach pierwszych wybór podręcznika do nauki języka obcego zależał będzie również od poziomu językowego grupy.