Zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości.

Wydawanie świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości: 9 lipca 2024 r. w godz. 9.00-13.00
W kolejnych dniach świadectwa wydawane będą w sekretariacie II LO w Lublinie, w godz. 9.00-14.00.
Przy odbiorze należy okazać dokument tożsamości.