W dniu 16 czerwca 2023 r. w Zespole Szkół nr 5 miało miejsce uroczyste spotkanie Prezydenta Miasta Lublin z uczniami szkół ponadpodstawowych – laureatami i finalistami olimpiad, konkursów oraz turniejów.