Ubezpieczenie młodzieży w roku szkolnym 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie mogą być ubezpieczeni w AVIVA Nr Polisy 100150046178. Rodzic dokonuje wyboru jednego z wariantów i wpłaca odpowiednią składkę na konto: 79 1030 1944 7043 1000 5004 617

STUDNIÓWKA 2018

Przypominamy! 15 grudnia 2017 r. mija  ostateczny termin deklaracji uczestnictwa w Studniówce 2018. Po tym terminie nie będą zwracane  wpłacone zaliczki.

Ubezpieczenie młodzieży w roku szkolnym 2016/2017

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HETMANA JANA ZAMOYSKIEGO W LUBLINIE Ubezpieczeniem objęci są wszyscy uczniowie oraz pracownicy II LO w Lublinie, którzy

Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Jana Hetmana Zamoyskiego w Lublinie

Rada Rodziców 2015/2016

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców 2015/2016 II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie

Konto bankowe oraz NIP rady rodziców

Komitet Rodzicielski przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie 76 1540 1144 2114 6405 5758 0001 Bank Ochrony Środowiska S.A. 20-002 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 54 NI