1. 18 lipca 2023 r. godz. 10.00 – publikacja list kandydatów zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych do przyjęcia;

Zachęcamy Kandydatów do sprawdzenia szkoły, do której zostali zakwalifikowani, w systemie rekrutacji elektronicznej https://lubelszczyzna.edu.com.pl/ – po zalogowaniu na własne konto.

2. Od 18 lipca 2023 r. od godz. 10.00 do 21 lipca 2023 r. do godz. 15.00 – odbywa się potwierdzenie woli podjęcia nauki w II LO przez dostarczenie:

– 2 zdjęć w formie papierowej (format jak do legitymacji szkolnej) i 1 zdjęcia w zapisie cyfrowym (JPG), które należy przesłać do 30 lipca 2023 r. na adres: sekretariat@lo2.lublin.eu – w tytule podając imię i nazwisko oraz klasę;

– oryginału świadectwa;

– oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

3. 24 lipca 2023 r. godz. 10.00 – publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

UWAGA!

Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia do II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego lub chcą zmienić profil klasy mogą pobrać wzór podania ze strony https://lo2.lublin.eu/downloads/ i złożyć je w sekretariacie szkoły.