Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Stowarzyszenia Zamoyszczacy

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie ZAMOYSZCZACY informuje, że zwołuje Walne Zebranie.

WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA ZAMOYSZCZACY

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie ZAMOYSZCZACY informuje, że zwołuje Walne Zebranie Czł

Walne zebranie odwołane

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii COVID-19 Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie ZAMOYSZCZACY odwołuje&

Jubileusz 105-lecia istnienia II LO

Z okazji jubileuszu 105-lecia istnienia naszego Liceum organizujemy 11 – 12 września 2020 r. uroczystości połączone ze spotkaniami absolwentów wszystkich roczników oraz balem. Uroczystość będzie dosk

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie ZAMOYSZCZACY przypomina,  że  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie si

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia ZAMOYSZCZACY serdecznie zapraszam wszystkich Członków Stowarzyszenia, Absolwentów i Przyjaciół Zamoya do udziału w uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej poświęc

„Zamoyszczacy” na festynie Pasje Ludzi Pozytywnie Zakręconych

W ostatnią niedzielę, 10 czerwca na pl. Litewskim w Lublinie oraz w gościnnych progach Wydziału Politologii UMCS odbyła się kolejna edycja festynu „Pasje Ludzi Pozytywnie Zakręconych”. Na festynie, z

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie ZAMOYSZCZACY informuje, że zwołuje Nadzwyczajne Walne

Oświadczenie dotyczące RODO

Z uwagi na wejście w życie z dniem 25.05.2018 roku RODO, czyli przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, które w sposób bardzo […]
Skip to content