Podręczniki 2024/2025

Zestaw podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2024/2025. W przypadku podania kilku podręczników dla danego przedmiotu i poziomu informujemy, że ostateczny wybór podręcznika należy do uczącego na

Obóz Naukowy

Informacje dotyczące obozu Informujemy ze rekrutacja na Obóz naukowy 2024 została zakończona. Uczestników obozu prosimy o wpłacenie pozostałej kwoty tj.: uczniów II Liceum Ogólnokształcącego kwoty 50

Odbiór świadectw maturalnych

Zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości. Wydawanie świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości: 9 lipca 2024 r. w godz. 9.00-13.00W kolejnych dn
Skip to content