HARMONOGRAM REKRUTACJI:

HARMONOGRAM REKRUTACJI:   od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r. do godz. 15.00  – dostarczenie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego  (kandyd

Podręczniki 2018/2019

Zestaw podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2018/2019. W przypadku gdy podano kilka podręczników dla danego przedmiotu i poziomu informujemy, iż ostateczny wybór podręcznika należy do uczącego