HARMONOGRAM REKRUTACJI

od 19 czerwca do 25 czerwca 2019 r.   – dostarczenie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty 

Odbiór aneksów świadectw dojrzałości

Absolwentów podwyższających  wyniki egzaminów maturalnych zapraszamy po odbiór aneksów do świadectw dojrzałości  4 lipca 2019 r. do sali 108, w godz. 9.00-13.00.
Skip to content