Zajęcia dodatkowe dla uczniów I sem. roku szk. 2015/2016

Terminy zajęć dodatkowych dla uczniów I sem. roku szk. 2015/2016

Rada Rodziców 2015/2016

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców 2015/2016 II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie

Konto bankowe oraz NIP rady rodziców

Komitet Rodzicielski przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie 76 1540 1144 2114 6405 5758 0001 Bank Ochrony Środowiska S.A. 20-002 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 54 NI

Stypendia za wyniki w nauce

Więcej: http://www.men.gov.pl/index.php/2013-08-03-12-09-13/stypendia

Sukces Jakuba Tokarza w XXIX Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej

Miło mi poinformować, że Jakub Tokarz z klasy 3d zakwalifikował się do III etapu XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (opiekunem jest p. Małgorzata Kotuła). Etap centralny OWE odbędzie się 2 i […]

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W wyniku głosowania nową przewodniczącą została Anna Lalka z kl. 2g, zastępcą natomiast Jolanta Wójcik z kl. 2f. Gratulujemy!

Materiały dla maturzystów

CKE na swojej stronie internetowej zamieściło materiały dla przygotowujących się do egzaminów maturalnych. Wszystkich Uczniów, w szczególności trzecioklasistów, prosimy o zapoznanie się z tymi mate

Opłata za egzamin maturalny

Na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie jest zamieszczona informacja o opłatach za egzamin maturalny. Absolwentów, którzy chcą przystąpić do egzaminu prosimy o zapoznanie się z tą inform

Egzamin Maturalny 2016

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 września 2015 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informa

Terminy egzaminów maturalnych w 2016 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz eg
Skip to content