Poznaj Naszą Szkołę

II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie w roku 2020 obchodziło 105 rocznicę swojego istnienia. Zamoy szczyci się niepowtarzalną atmosferą oraz bardzo wysokimi wynikami edukacyjnymi, osiąganymi dzięki uzdolnionej młodzieży i zaangażowanym nauczycielom, co owocuje sukcesami w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz w sporcie. Uczniowie otrzymują nagrody i stypendia naukowe, artystyczne, sportowe od władz ministerialnych oraz miejskich, a absolwenci są studentami szanowanych uczelni w kraju i zagranicą.

Ty także masz niepowtarzalną szansę zapisania swojej karty w historii szkoły. Społeczność II LO to grono osób aktywnych, otwartych i zaangażowanych, gotowych dzielić się wiedzą i doświadczeniem z lokalną społecznością.

Oferujemy możliwość rozwoju, realizacji pasji i marzeń w jednej z sześciu klas pierwszych o profilach umożliwiających zdobywanie wiedzy w zakresie rozszerzonym z biologii, chemii, geografii, historii, WOS-u, fizyki, matematyki, informatyki, języka polskiego lub języka angielskiego.

W naszej szkole dużo się dzieje: organizujemy dni tematyczne, spotkania ze znanymi ludźmi („Cofee Zamoy”), debaty, koncerty, działamy w wolontariacie. Pasjonaci nauk matematyczno-przyrodniczych mogą uczestniczyć w wakacyjnym obozie naukowym, a osoby pragnące wyrażać siebie na scenie – współtworzyć spotkania teatralne „Zwierciadła”.

Szkoła dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną: pracowniami przedmiotowymi, laboratorium chemicznym i fizycznym, dwiema salami informatycznymi, dwiema salami gimnastycznymi, siłownią oraz biblioteką z centrum multimedialnym.

Jeśli chcesz studiować medycynę, prawo, psychologię, ekonomię, lingwistykę, robotykę lub marzysz o innym kierunku, pomożemy Ci osiągnąć ten cel.

Zapraszamy do Zamoy’a !

 

Stacje Kultury 2015 II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego
Rocznica odzyskania niepodległości 2018
Zamoy czyta
Zamoy na sportowo
Konferencja matematyczna 2019

Dlaczego Zamoy – Bo jest Coffee Zamoy 🙂

Klasa humanistyczna

Klasa matematyczno – fizyczna
Klasa matematyczno – informatyczna
Klasa matematyczno–geograficzna

Klasa biologiczno-chemiczna

Oferta edukacyjna 2023/2024

Klasa 1a (w systemie elektronicznym 1a)


Politechnika Lubelska
Jeżeli interesujesz się przedmiotami ścisłymi i za cztery lata chcesz studiować, np.: architekturę, automatykę i robotykę, budownictwo, elektrotechnikę, elektromobilność, energetykę, fizykę techniczną, informatykę przemysłową, matematykę, mechatronikę, telekomunikację, transport i logistykę, zarządzanie – ten profil jest dla Ciebie!

Patronat Politechniki Lubelskiej

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

 • matematyka
 • fizyka
 • informatyka


Nauczane języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki


Zajęcia dodatkowe

 • robotyka i programowanie
 • analiza matematyczna
 • fizyczne podstawy wynalazczości


Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:

 • język polski
 • matematyka
 • najwyższa ocena z języka obcego
 • fizyka

 

klasa 1a klasa 1a klasa 1a

Klasa 1b (w systemie elektronicznym 1bf, 1bc)

Politechnika LubelskaJeżeli interesujesz się przedmiotami ścisłymi i za cztery lata chcesz studiować, np.: architekturę, budownictwo, chemię, elektrotechnikę, energetykę, fizykę techniczną, informatykę przemysłową, inżynierię chemiczną, inżynierię materiałową, matematykę, mechatronikę, telekomunikację, transport i logistykę – ten profil jest dla Ciebie!

Patronat Politechniki Lubelskiej

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

 • matematyka
 • fizyka (1bf) lub chemia (1bc)


Nauczane języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki, język rosyjski lub język hiszpański

Uwaga ! Nabór do grup językowych odbędzie się podczas potwierdzenia woli podjęcia nauki w II LO. Warunkiem utworzenia grupy językowej jest minimum 14 uczniów. O możliwości wyboru grupy decydować będzie kolejność składania dokumentów.


Zajęcia dodatkowe:

 • robotyka i programowanie
 • analiza matematyczna
 • podstawy wynalazczości


Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:

 • język polski
 • matematyka
 • najwyższa ocena z języka obcego
 • fizyka (1bf) lub chemia (1bc)

 

klasa 1b klasa 1b klasa 1b

 

Klasa 1c (w systemie elektronicznym 1c)

Uniwersytet MedycznyJeżeli interesujesz się przedmiotami przyrodniczymi i za cztery lata chcesz studiować, np.: analitykę medyczną, biotechnologię, dietetykę, farmację, fizjoterapię, kosmetologię, medycynę, ochronę środowiska, położnictwo, psychologię, ratownictwo medyczne, stomatologię, weterynarię, zdrowie publiczne ten profil jest dla Ciebie!

Patronat Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

 • biologia
 • chemia


Nauczane języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki lub język hiszpański
 • Uwaga ! Nabór do grup językowych odbędzie się podczas potwierdzenia woli podjęcia nauki w II LO. Warunkiem utworzenia grupy językowej jest minimum 14 uczniów. O możliwości wyboru grupy decydować będzie kolejność składania dokumentów.


Przedmioty uzupełniające:

 • matematyka stosowana


Zajęcia dodatkowe:

 • analiza chemiczna
 • medyczne podstawy zdrowia


Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:

 • język polski
 • matematyka
 • najwyższa ocena z języka obcego
 • wyższa ocena z biologii lub chemii

 

klasa 1c klasa 1c klasa 1c

 

Klasa 1d (w systemie elektronicznym 1d)

Uniwersytet MedycznyJeżeli interesujesz się przedmiotami przyrodniczymi i za cztery lata chcesz studiować, np.: analitykę medyczną, biotechnologię, dietetykę, farmację, fizjoterapię, kosmetologię, medycynę, ochronę środowiska, położnictwo, psychologię, ratownictwo medyczne, stomatologię, weterynarię, zdrowie publiczne – ten profil jest dla Ciebie!

Patronat Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

 • biologia
 • chemia


Nauczane języki obce:

 • język angielski
 • język francuski lub język niemiecki
 • Uwaga ! Nabór do grup językowych odbędzie się podczas potwierdzenia woli podjęcia nauki w II LO. Warunkiem utworzenia grupy językowej jest minimum 14 uczniów. O możliwości wyboru grupy decydować będzie kolejność składania dokumentów.


Przedmioty uzupełniające:

 • matematyka stosowana


Zajęcia dodatkowe:

 • analiza chemiczna
 • medyczne podstawy zdrowia


Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:

 • język polski
 • matematyka
 • najwyższa ocena z języka obcego
 • wyższa ocena z biologii lub chemii

 

klasa 1d klasa 1d klasa 1d

 

Klasa 1e (w systemie elektronicznym 1e)

SGHJeżeli interesujesz się przedmiotami ekonomicznymi i za cztery lata chcesz studiować, np.: e-biznes, ekonomię, geodezję i kartografię, gospodarkę przestrzenną, rachunkowość i finanse, stosunki międzynarodowe, transport i logistykę, turystykę, zarządzanie lub na kierunkach filologicznych, np.: filologii angielskiej, lingwistyce stosowanej – ten profil jest dla Ciebie!

Klasa akademicka SGH

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

 • geografia
 • matematyka
 • język angielski


Nauczane języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki


Zajęcia dodatkowe:

 • Business English
 • ekonomia w praktyce
 • geoedukacja


Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:

 • język polski
 • matematyka
 • najwyższa ocena z języka obcego
 • geografia

 

klasa 1e klasa 1e klasa 1e

 

Klasa 1f (w systemie elektronicznym 1fh, 1fw)

UMCSJeżeli interesujesz się przedmiotami humanistycznymi i za cztery lata chcesz studiować, np.: administrację, animację kultury, dziennikarstwo i komunikację społeczną, europeistykę, filologię polska, filozofię, historię, historię sztuki, pedagogikę, politologię, prawo, psychologię, stosunki międzynarodowe, socjologię – ten profil jest dla Ciebie!

Patronat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

 • język polski
 • język angielski
 • historia (1fh) lub wiedza o społeczeństwie (1fw)


Nauczane języki obce:

 • język angielski
 • język francuski lub niemiecki
 • Uwaga ! Nabór do grup językowych odbędzie się podczas potwierdzenia woli podjęcia nauki w II LO. Warunkiem utworzenia grupy językowej jest minimum 14 uczniów. O możliwości wyboru grupy decydować będzie kolejność składania dokumentów.


Zajęcia dodatkowe:

 • oblicza współczesnej kultury
 • warsztaty dziennikarskie
 • koło teatralne


Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:

 • język polski
 • matematyka
 • najwyższa ocena z języka obcego
 • historia (1fh) lub wyższa ocena z historii lub wosu (1fw)

 

klasa 1f klasa 1f klasa 1f

 

Klasa 1g (w systemie elektronicznym 1g)

Uniwersytet MedycznyJeżeli interesujesz się budową ludzkiego ciała, mechanizmami i prawami sterującymi psychiką człowieka a za cztery lata chcesz studiować, np.: analitykę medyczną, biotechnologię, dietetykę, farmację, fizjoterapię, kosmetologię, medycynę, położnictwo, ratownictwo medyczne, stomatologię, psychologię, pedagogikę, psychologię biznesu – także po angielsku ten profil jest dla Ciebie!

Patronat Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

 • język angielski
 • biologia
 • chemia


Nauczane języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki


Zajęcia dodatkowe:

 • podstawy psychologii
 • komunikacja interpersonalna
 • język polski w kulturze


Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:

 • język polski
 • matematyka
 • najwyższa ocena z języka obcego
 • wyższa ocena z biologii lub chemii

 

klasa 1g klasa 1g klasa 1g

 

Informacje dodatkowe
Zanim wybierzesz szkołę ponadpodstawową – poradnik dla kandydatów
Poradnik dla kandydatów

Drogi Kandydacie, zanim dokonasz wyboru szkoły ponadpodstawowej zastanów się, jakie informacje dotyczące Twojej osoby musisz zgromadzić, aby w przyszłości dobrze zaplanować swoją karierę zawodową . Zachęcamy do lektury „Przewodnika dla ucznia szkoły podstawowej” przygotowanego przez CKZ Wrocław i wykonania kilku ćwiczeń: Jaki jestem?, Moje zainteresowania, Moje osiągnięcia, Poznaję rynek pracy.

Przewodnik dla ucznia szkoły podstawowej
Jaki jestem? – czyli samoocena Moje zainteresowania Moje osiągnięcia Poznaję rynek pracy
Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie na rok szkolny 2023/2024. W regulaminie opisane zostały między innymi zasady kolejności przyjęć, sposoby przeliczenia na punkty ocen z przedmiotów uwzględnianych w procesie rekrutacji oraz elementy procedury odwoławczej.

Regulamin rekrutacji 2023-2024

Terminy naboru

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024, a także terminy składania dokumentów dla kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych na terenie województwa lubelskiego.

Pobierz plik – terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024
Rejestracja kandydata

Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie. Do dyspozycji uczniów został oddany elektroniczny system wspomagania scentralizowanej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Elektroniczny system rekrutacji zapewnia sprawny przebieg procesu rekrutacji oraz pozwala kontrolować liczbę przyjęć i uruchamianych oddziałów czy grup. Nabór elektroniczny to wsparcie dla wszystkich uczestników procesu rekrutacji! Ogranicza stres kandydatów i ich rodziców, pozwalając na szybki, łatwy i stały dostęp do niezbędnych informacji.

Rejestracja kandydata – https://lubelszczyzna.edu.com.pl