II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie w roku 2015 obchodziło 100 rocznicę swojego istnienia, które zawdzięcza inicjatywie i zaangażowaniu  wybitnego społecznika  i nauczyciela ks. Kazimierza Gostyńskiego. Wraz z członkami Zrzeszenia Nauczycieli Szkół Średnich ks. Kazimierz Gostyński 10 września 1915 r. powołał do życia 8-klasową Szkołę Realną – fundament współczesnego „Zamoya”. Współzałożycielami  szkoły obok ks. Gostyńskiego, byli:  Julian Borkowski, Stanisław Janiszewski oraz Cezary Rummel (czy René Le Brun).

Pierwsza oficjalna informacja na temat nowo tworzącej się szkoły, zamieszczona w miejscowej prasie, ukazała się 13 czerwca 1915 r. Natomiast  25 sierpnia napisano, że szkoła „tworzy się przez Zrzeszenie Nauczycieli i mieć będzie imię hetmana Jana Zamoyskiego”. Wybór patrona Szkoły był niezwykle znaczący w kontekście ówczesnej sytuacji politycznej – padł na sławną postać historyczną, wybitną osobowość, wielkiego patriotę i wodza, znakomitego mecenasa sztuki, prawdziwego, wszechstronnie wykształconego humanistę i męża stanu. Dyrektor Michał Ziółkowski 50 lat po utworzeniu Zamoy’a pisał: „Założona przez grono entuzjastów w 1915 r. nie przypadkiem otrzymała miano Hetmana Jana Zamoyskiego. Jak bowiem ten Wielki Syn Narodu Polskiego fundując w Zamościu swoją Akademię, chciała zapalić ognisko wiedzy, które promieniowałoby na obszar całej Rzeczypospolitej, a w szczególności na jej ziemie wschodnie, tak Nasza Szkoła otrzymała misję szerzenia rzetelnej wiedzy w samym Lublinie i na znacznym obszarze województwa.” Dlatego też należy podkreślić, że uczniowie, absolwenci i nauczyciele Zamoy’a są świadomymi spadkobiercami postawy, jaką prezentował patron Szkoły, a podejmowana przez nich działalność patriotyczna w dobie tragicznych zawirowań dziejowych najlepiej o tym świadczy. Dotyczyła ona zarówno walk o wolność ojczyzny podczas II wojny światowej, jak i przynależności do opozycji w czasach PRL-u.

Od początku swojego istnienia Zamoy szczycił się niepowtarzalną atmosferą oraz bardzo wysokimi wynikami edukacyjnymi, osiąganymi dzięki uzdolnionej młodzieży i zaangażowaniu charyzmatycznych nauczycieli, co owocowało sukcesami w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz w sporcie. Tak jest do dzisiaj. Dlatego też absolwenci naszej Szkoły należą do grona osób aktywnych o otwartych horyzontach, nie brakuje wśród nich  ludzi wybitnych, ludzi sukcesu, zasłużonych dla kraju oraz lokalnej społeczności. Tradycją Zamoy’a są także spotkania absolwentów odczuwających silną więź ze swoja szkołą.