HARMONOGRAM REKRUTACJI

od 19 czerwca do 25 czerwca 2019 r.   – dostarczenie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty ...

Podręczniki 2019/2020

Zestaw podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020. W przypadku gdy podano kilka podręczników dla danego przedmiotu i poziomu informujemy, iż ostateczny wybór podręcznika należy do uczącego...

Odbiór aneksów świadectw dojrzałości

Absolwentów podwyższających  wyniki egzaminów maturalnych zapraszamy po odbiór aneksów do świadectw dojrzałości  4 lipca 2019 r. do sali 108, w godz. 9.00-13.00....

Zakończenie roku szkolnego oraz uroczyste rozdanie świadectw dojrzałości dla klas III

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas III oraz  rozdanie świadectw dojrzałości  odbędzie się 4 lipca 2019 r. o godz. 9.30....

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Dnia 19 czerwca 2019 r. odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego. godz. 9:00 — msza św. w Archikatedrze Lubelskiej godz. 10:30 — uroczystości w szkole, następnie spotkania z wychowa...