Lublin, 24 czerwca 2021 r.


Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele,
Pracownicy i Uczniowie
Szkół i Placówek
Miasta Lublin

Szanowni Państwo,
przed nami koniec roku szkolnego 2020/2021 – pełnego wyzwań, nowych obowiązków i wytężonej pracy. Ze względu na trwający stan pandemii kształcenie odbywało się z zachowaniem rygoru sanitarnego, w formie stacjonarnej, hybrydowej oraz zdalnej. Ostatnie miesiące przyniosły niespodziewane wydarzenia, do których musieliśmy się przystosować. Był to czas ogromnych zmian w obszarze edukacji, który pozwolił jednak wypracować wiele wartościowych rozwiązań.
Mijający rok szkolny obfitował w nietypowe sytuacje i problemy, wiązał się transformacją procesu kształcenia, nie możemy jednak zapomnieć o osiągnięciach i sukcesach lubelskiej oświaty.
Przed kilkoma dniami nagrodzeni zostali laureaci i finaliści olimpiad, turniejów i konkursów, których liczba znacząco wzrosła w stosunku do poprzedniego roku szkolnego. Ponadto Miasto Lublin po raz 10.
uhonorowane zostało prestiżowym certyfikatem „Samorządowy Lider Edukacji”. Cieszy również wysoka pozycja naszych szkół w rankingach miesięcznika „Perspektywy”. Dlatego też w dniu dzisiejszym chcielibyśmy Państwu Dyrektorom, Nauczycielom i Pracownikom szkół i placówek Miasta Lublin złożyć wyrazy podziękowania za trud i wysiłek włożony w edukację i wychowanie dzieci i młodzieży. Dziękujemy za czas efektywnej i rzetelnej pracy. Państwa zaangażowanie i troska o dobro ucznia pozwoliły na sprawną kontynuację nauczania, pomimo utrudnionych warunków edukacyjnych.
Proszę również przyjąć życzenia wielu kolejnych sukcesów, satysfakcji z wykonywanego zawodu, a także wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i udanego wypoczynku.
Drodzy Uczniowie, mamy nadzieję, że miniony rok szkolny mimo wszystko wspominać będziecie jako inspirujący i ciekawy. Dziękujemy za Waszą aktywność, nowatorskie pomysły i czynne włączanie się w życie społeczności szkolnej. Gratulujemy wszystkim, którym udało się zrealizować wytyczone wcześniej cele. Życzymy Wam udanych wakacji i mamy nadzieję, że po wakacyjnej przerwie wrócicie pełni energii i optymizmu.

Z wyrazami szacunku

Prezydent
Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk

Zastępca Prezydenta
Miasta Lublin
dr Mariusz Banach

Dyrektor Departamentu
Oświaty i Wychowania
Ewa Dumkiewicz-Sprawka