Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2024 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2024” – http://licea.perspektywy.pl