Fundacja Alpha i zespół nauczycieli bibliotekarzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy wsparli zbiórkę darów zorganizowaną w dniach 1-7 grudnia 2019 r. w ramach Europejskiego Tygodnia Autyzmu.

Dziękujemy :)!