Decyzją Ministra Edukacji Narodowej Pana Dariusza Piontkowskiego od 12 do 25 marca 2020 r. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

https://www.gov.pl/web/koronawirus