Dyrektora II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie

W związku z awarią sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej i związanym z tym wstrzymaniem dostaw wody zawieszam w dniu 4 marca 2024 r. wszystkie zajęcia lekcyjne.

Podstawa prawna.

§18 ust.2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (tekst jednolity DZ.U. 2020 poz.1604)

Lublin, 3 mara 2024 r.

Małgorzata Klimczak

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie