Zgodnie z uchwałą nr 2/2017 z dnia 18 marca 2017 r. podjętego na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie ZAMOYSZCZACY ustanawia się jednorazową nagrodę dla najlepszego ucznia (klasy I -II) naszej szkoły w roku szkolnym 2016/2017 w wysokości 500 zł (pięćset złotych) oraz jednorazową nagrodę dla najlepszego absolwenta naszej szkoły w roku szkolnym 2016/2017 w wysokości 500 zł (pięćset złotych).

Pisemne propozycje wraz z uzasadnieniem składają wychowawcy klas do Biura Zarządu Stowarzyszenia w dniach 24.04 – 25.04.2017 oraz 19 – 20.06 2017 r.

Nazwiska nagrodzonych uczniów zostaną podane w trakcie uroczystości zakończenia roku szkolnego, odpowiednio klas III a następnie klas I – II.

Przy wyborze zwycięzcy brane są pod uwagę:

  1. Oceny (średnia na koniec roku szkolnego)
  2. Ocena z zachowania
  3. Frekwencja
  4. Udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
  5. Zaangażowanie na rzecz szkoły.
  6. Opinia wychowawcy.

Wyboru dokonuje Zarząd Stowarzyszenia.