W ostatnią niedzielę, 10 czerwca na pl. Litewskim w Lublinie oraz w gościnnych progach Wydziału Politologii UMCS odbyła się kolejna edycja festynu „Pasje Ludzi Pozytywnie Zakręconych”. Na festynie, zgodnie z ideą wydarzenia 😊, prezentowało się Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego, korzystając z zaproszenia pomysłodawcy tej imprezy, radnego miejskiego Zbigniewa Jurkowskiego, absolwenta naszej Szkoły oraz członka Stowarzyszenia. Szkołę i Stowarzyszenie na festynie reprezentowały absolwentki, a obecnie również nauczycielki II LO p. Agata Krzywicka oraz p. Agnieszka Trąbska wraz z przyszłym pokoleniem „Zamojszczaków”.