Pan Henryk Kwietniewski

nauczyciel propedeutyki nauki o społeczeństwie oraz Dyrektor  w II Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie, w latach 1982-1985.

Z żoną i rodziną zmarłego łączymy się w bólu  i składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Społeczność II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w kaplicy cmentarnej

 przy ulicy Lipowej dnia 5 maja 2021 roku o godzinie 12.00.

„Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”