Eliminacje szkolne XXVII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności odbędą się

11 października 2022 r. na 3 godz. lekcyjnej w sali 307.

Uczniowie zainteresowani udziałem w eliminacjach powinni powtórzyć wiadomości o :

– budowie i funkcjach układu pokarmowego człowieka,

– chemizmie trawienia,

– przemianach strawionego pokarmu,

– zasadach zdrowego żywienia,

– roli i występowaniu witamin w produktach żywnościowych

Należy również opanować wiadomości dotyczące technologii gastronomicznej, tj. Obsługa kelnerska – podawanie śniadań –

Tematyka wiodąca olimpiady to: Ryby i owoce morza – przetwórstwo i zastosowanie w żywieniu.

Więcej na stronie:   https://owoz.pl/