Eliminacje szkolne XXVI Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności odbędą się

11 października 2021 r. na 2 godz. lekcyjnej w sali 307.

Uczniowie zainteresowani udziałem w eliminacjach powinni powtórzyć wiadomości o :

– budowie i funkcjach układu pokarmowego człowieka,

– chemizmie trawienia,

– przemianach strawionego pokarmu,

– zasadach zdrowego żywienia,

– roli i występowaniu witamin w produktach żywnościowych

Należy również opanować wiadomości dotyczące technologii gastronomicznej, tj. Obsługa kelnerska – podawanie śniadań – https://www.wsip.pl/upload/2014/09/165902_e-preprint_T9_obsl_kelnerska_2.pdf

Tematyka wiodąca olimpiady to: Żywienie w profilaktyce chorób układu krążenia.

http://www.olimpiadawiedzyozywieniu.pl/dokumenty/program_26_edycja.pdf

Więcej na stronie:

http://www.olimpiadawiedzyozywieniu.pl/biezaca_edycja.html