Eliminacje szkolne XXIV Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności odbędą się 18 października 2019 r. 

Osoby zainteresowane udziałem w eliminacjach powinny powtórzyć wiadomości o : 

budowie i funkcjach układu pokarmowego człowieka,  

– chemizmie trawienia, 

– przemianach strawionego pokarmu, 

– zasadach zdrowego żywienia, 

– roli i występowaniu witamin w produktach żywnościowych 

Należy również opanować wiadomości dotyczące technologii gastronomicznej, tj. Obsługa kelnerska – podawanie śniadań http://sklep.wsip.pl/fileadmin/pdfimg/2444/index.html

 

Tematyka wiodąca olimpiady to: Żywienie a profilaktyka nadwagi i otyłości. 

Więcej na stronie: http://http://www.olimpiadawiedzyozywieniu.pl/