XXI PKM odbywa się na trzech poziomach: poziom I (uczniowie klas pierwszych liceów ogólnokształcących i  techników oraz klas ósmych szkół podstawowych), poziom II (uczniowie klas drugich liceów ogólnokształcących i techników), poziom III ( uczniowie klas trzecich liceów ogólnokształcących i techników po szkole podstawowej).

       Etap szkolny organizuje Szkolna Komisja PKM wyłoniona z macierzystej szkoły według opracowanych przez siebie zasad. Tematy zadań opracowuje komisja szkolna. Następnie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia2022 r. przekazuje (formalnym pismem) listy zwycięzców etapu szkolnego przewodniczącemu odpowiedniej komisji powiatowej do szkoły, w której odbywać się będą eliminacje etapu powiatowego. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko nauczyciela wytypowanego do pracy w komisjach konkursowych na każdym z etapów konkursu oraz zgody prawnych opiekunów uczestników konkursu na wykorzystanie danych do celów konkursu

Etap powiatowy odbędzie się 5 lutego2022 r.  w naszym Liceum dla uczniów z Lublina i okolic.

Zapraszamy!

Poniżej link do zadań z lat ubiegłych

Leja (pcen.pl)

Matematycy Zamoya