Zapraszamy zdolnych językowo uczniów do udziału w XLVII Olimpiadzie Języka Angielskiego. Etap szkolny odbędzie się 4 listopada 2022 roku.

Chętnych prosimy o zgłoszenia do nauczycieli języka angielskiego lub bezpośrednio do p. Jolanty Czarniakowskiej-Filipek (do 7 października 2022 roku).

Dodatkowe informacje o olimpiadzie i przykładowe arkusze z poprzednich lat: http://oja.wsjo.pl/