W dniu 28 października odbędzie się etap szkolny XLV Olimpiady Języka Francuskiego. Osoby chętne do wzięcia udziału w olimpiadzie są proszone o zgłaszanie się do nauczycielki języka francuskiego, p. Marzanny Kędzierskiej do dnia 11 października.

Więcej informacji o zawodach na stronie http://www.ojf.org.pl/