Zapraszamy zdolnych językowo uczniów do udziału w XLV Olimpiadzie Języka Angielskiego. Etap szkolny odbędzie się 6 listopada 2020 roku.

Chętnych prosimy o zgłoszenia do nauczycieli języka angielskiego lub bezpośrednio do p. Jolanty Czarniakowskiej-Filipek (do 5 października 2020 roku).

Dodatkowe informacje o olimpiadzie i przykładowe arkusze z poprzednich lat: http://oja.wsjo.pl/