Zapraszamy do udziału w XLIX Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego. Przypominamy, że tytuł finalisty lub laureata zwalnia z egzaminu maturalnego z języka polskiego w części pisemnej i ustnej na poziomie podstawowym dając 100% punktacji oraz zwalnia z egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym także dając 100% punktacji.