W czwartek 8 listopada, w godzinach 9.00 – 12.00, w sali 408, odbędzie się etap szkolny XLII Olimpiady Języka Francuskiego.

Uczniowie biorący udział w olimpiadzie są proszeni o przybycie do w/w sali o godz. 8.50.