29 kwietnia 1945 roku amerykańscy żołnierze z 7 armii gen. Pattona wyzwolili niemiecki obóż koncentracyjny w Dachau.

Dachau pełnił funkcję głównego obozu dla duchownych z Kościołów chrześcijańskich (katolickich, protestanckich i prawosławnych). Wedle szacunków Kościoła katolickiego, ok. 3 tys. (2794, w tym 1773 z Polski) zakonników, diakonów, księży i biskupów katolickich zostało zesłanych do Dachau.

Wśród więźniów znajdował się również ks. Kazimierz Gostyński, założyciel i pierwszy dyrektor Gimnazjum Męskiego im. Hetmama Jana Zamoyskiego. Ks. Kazimierz Gostyński zginął w komorze gazowej 6 maja 1942 roku.

13 czerwca 1999 r. papież Jan Paweł II beatyfikował ks. Gostyńskiego jako męczennika za wiarę w grupie 108 błogosławionych męczenników ofiar II wojny światowej.

Źródła: wikipedia.pl, zdjęcia archiwalia.bisupiak.lublin.pl, tropicielehistorii.pl