W dn. 12 października w odbyły sie wybory, w wyniku których wyłoniono skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2021/2022.

Przewodniczacą SU została Brygida Łuszczew z klasy 3bp

Wiceprzewodniczacą – Małgorzata Wisniewska z klasy 2e

Szczegółowe informacje dotyczące wyników wyborów zostały umieszczone w gablocie SU na 2 piętrze.

Wszystkim członkom nowego Samorządu Uczniowskiego serdecznie gratulujemy wyboru i życzymy sukcesów i satysfakcji płynącej z działalności na rzecz społeczności Zamoya.