Wydawanie świadectw dojrzałości odbędzie się 3 lipca 2018 r . w godzinach 9.00 – 13.00.

W  kolejnych dniach, w godzinach pracy sekretariatu.

Przy odbiorze należy okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną.