Osoby zainteresowane proszone są o pobranie karty zgłoszenia wraz z regulaminem z biblioteki szkolnej – następnie wypełnionej i opatrzonej stosownymi podpisami, dostarczenie do sali 606 do Grzegorza Wieruckiego.