30 września 2019 roku w II Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie odbyły się wybory na radnego do Młodzieżowej Rady Miasta Lublin.
Oficjalne wyniki:
Osób uprawnionych do głosowania: 872
Wydanych kart: 634 – 73% ogółu uczniów
Głosów oddanych: 631
W tym:
Głosów ważnych: 558
Głosów nieważnych: 73

Głosy ważne:
Goch – Krusińska Anastazja– 128 (23%)
Smaga Julia- 188 (34%)
Słotwiński Bartłomiej – 242 (43%)

Mandat Radnego Młodzieżowej Rady Miasta Lublin z ramienia II Liceum Ogólnokształcącego obejmuje Bartłomiej Słotwiński z klasy 2H.

Gratulujemy!