W ramach współpracy II LO im Hetmana Jana Zamoyskiego ze Szkołą Podstawową numer 16 im Fryderyka Chopina publikujemy na blogu gazetki szkolnej Zamoy Xpress prace literackie uczniów klasy III gimnazjum, działającego przy Szkole Podstawowej numer 16. Zapraszamy do lektury!

Redakcja Zamoy Xpress

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fzamoyxpress.blox.pl%2F2018%2F06%2FTworczosc-uczniow-ze-Szkoly-Podstawowej-numer-16.html&h=AT3J2_MR27F8G7tnszmdKM10eCTLumtuUtxbfRmTuVElmf5RmtINsVQB70BznWY8JeIsldITz_S3SfypI6WEMH50gX7bMDgnxcZmiKeMmBb27LkxCzCwty0GyNNIGlSXVJYQ78BakQ