Zapraszam chętnych uczniów do udziału w V Wojewódzkim Konkursie Pieśni i Poezji Rosyjskiej. W tym roku tematem jest: „Służba wierszom próżności nie cierpi i żalów” – poezja Włodzimierza Wysockiego.
Uczestnicy konkursu wykonają (recytacja lub śpiew) jeden wybrany przez siebie utwór poetycki Włodzimierza Wysockiego w języku rosyjskim lub polskim. W przypadku śpiewu podkład muzyczny zapewnia wykonawca.
Konkurs odbędzie się 27 listopada 2018r. w Instytucie Neofilologii PWSZ w Chełmie.
Szczegółowe informacje i zgłoszenia u p. Iwony Massalskiej do 16 listopada 2018r.