Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów do wzięcia udziału w konkursie na referat z zakresu astronomii i astronautyki.

Praca pisemna powinna mieć objętość od 4 do 10 stron formatu A-4, prace należy przesyłać na adres: Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2, 20-029 Lublin (Sekretariat – 5 piętro), lub mailem na adres: konkurs@leklubelskie.pl z dopiskiem na kopercie lub w tytule maila: Konkurs Astronomiczny.

Termin nadsyłania prac upływa w dniu 25.02.2020 r .

Prosimy o zgłaszanie się do p. Teresy Stoleckiej, która udziela szczegółowych informacji.