– Człowiek a środowisko – małżeństwo z rozsądku,   

– Woda w życiu człowieka,  

– Ścieki – problem cywilizacyjny,  

– Możliwości pozyskiwania energii z różnych źródeł, 

Odpady – problem czy zasób? 

 to tematy wykładów, których wysłuchali uczniowie klasy 3c podczas Wielkiej Lekcji nt. „Człowiek w środowisku”. Konferencja, której organizatorem byli pracownicy Katedry Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, odbyła się 20 października 2022 r. jest wprowadzeniem do wojewódzkiego konkursu ekologicznego dla szkół ponadpodstawowych. 

Konkurs składa się z dwóch etapów:  

– I etap – przeprowadzany na poziomie szkolnym,  

– II etap – przeprowadzany na poziomie międzyszkolnym wojewódzkim. 

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU  

➢ Zanieczyszczenie i ochrona atmosfery,  

➢ Degradacja i rekultywacja litosfery,  

➢ Degradacja i ochrona hydrosfery,  

➢ Ochrona biosfery (charakterystyka i podstawy prawne),  

➢ Technologie ekologiczne w ochronie środowiska,  

➢ Gospodarka odpadami,  

➢ Nieodnawialne i odnawialne źródła energii (w tym skutki środowiskowe energetyki),  

➢ Ekologia człowieka. 

Ważne terminy : 

20.11.2022 r. – ostateczny termin potwierdzenia uczestnictwa w konkursie u nauczyciela biologii 

02.12.2022 r.  – I etapu konkursu w szkołach ponadpodstawowych woj. lubelskiego