W dn. 24.01.2022, godz. 16.00-17.00 na platformie Teams odbędą się warsztaty
kulturoznawcze online „Die Schweiz – nicht nur Uhren, Banken, Schokolade und Käse”.
Warsztaty adresowane są do uczniów szkół średnich z podstawową znajomością języka
niemieckiego. Poprowadzi je dr Lucyna Krzysiak, pracownik kierunku filologia germańska
KUL w Lublinie.

Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do nauczyciela języka niemieckiego (p. Renaty Królikowskiej) do 20.01.2022. (przez czat na Teamsach).

W zgłoszeniu proszę podać imiona i nazwiska, adres mailowy, które są konieczne do wpisania na listę uczestników warsztatów na platformie Teams.

Zapraszamy serdecznie!Kierunek filologia germańska i nauczyciele języka niemieckiego w II LO