29 kwietnia 2023 r. godz.10.30 Sala 007

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie ZAMOYSZCZACY informuje, że zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia na dzień 29 kwietnia 2023 r. (sobota) o godzinie 10:30; drugi termin: godz. 10:45 w gmachu Szkoły, 20-075 Lublin, Ogrodowa 16, sala 07 (parter).

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania, wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania.

2. Zatwierdzenie sprawozdania i bilansu za rok 2022

3. Wnioski i zapytania.

4. Zamknięcie zebrania.

Jednocześnie prosimy tych z Państwa, którzy do tej pory nie opłacili składek członkowskich, o jak najszybsze uregulowanie należności 10zł wpisowe, 15 zł składka roczna za lata 2016 – 2019 oraz 25 zł od roku 2020 na rachunek bankowy Stowarzyszenia:

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ

II LO IM. HETMANA JANA ZAMOYSKIEGO W LUBLINIE,

UL. OGRODOWA 16, 20-075 LUBLIN

NR KONTA 87 1240 5497 1111 0010 6550 6993

PEKAO S.A. O/LUBLIN

W imieniu Zarządu proszę o potwierdzenie przybycia (stowarzyszenie@lo2.lublin.eu) .

Serdecznie zapraszam na spotkanie.

Beata Pelek