W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii COVID-19 Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie ZAMOYSZCZACY odwołuje Walne Zebranie Stowarzyszenia zaplanowane na dzień 25 kwietnia 2020 roku.