Wydział Filozofii i Fundacja Rozwoju KUL zaprosiły do wzięcia udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Logicznym. Konkurs Logiczny ma charakter unikatowy w skali kraju.

Jego celem jest rozwój sprawności logicznych u młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz popularyzacja wiedzy o logice jako nauce o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, jak i regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń.

2 marca 2018 r. w naszej szkole odbył się etap szkolny. Trzymamy kciuki za naszych licealistów.