Zapraszamy do rejestracji w VI edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności.

Przypominamy, że zgłoszenia uczestników do Olimpiady poprzez elektroniczny formularz możliwe są do dnia 15 października 2021 r.

http://www.owobio.edu.pl/zgloszenie/

Nadsyłanie prac do Komitetów Okręgowych do dnia 12 listopada 2021 r.

Tematy na I etap Olimpiady (esej na wybrany temat):

1. Rola Prezydenta RP jako Zwierzchnika Sił Zbrojnych w czasie pokoju i wojny.

2. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego – pozycja i zadania.

3. Rola MON, MSZ i MSWiA w systemie bezpieczeństwa narodowego.

4. Zadania z zakresu planowania cywilnego w zarządzaniu kryzysowym.

5. Opieka nad kombatantami i weteranami jako zadanie władz RP.

Więcej informacji na stronie olimpiady:

http://www.owobio.uw.edu.pl/