W ramach współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie uczniowie klas pierwszych naszej szkoły, którzy uczą się biologii i chemii w zakresie rozszerzonym (1b, 1c, 1e), 15 lutego 2017 r. uczestniczyli w warsztatach chemicznych w Collegium Pharmaceuticum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Warsztaty „Oznaczanie witaminy C w produktach spożywczych” zostały zorganizowane i przeprowadzone przez pracowników Katedry i Zakładu Chemii Medycznej UM w Lublinie.

am 028