GIS Day obchodzony jest na całym świecie od 1987 roku. Jest to wydarzenie o skali globalnej, będące częścią Tygodnia Świadomości Geograficznej (Geography Awareness Week). W tym dniu twórcy technologii oraz idei GIS dzielą się swoimi osiągnięciami oraz przedstawiają perspektywy rozwoju.

Tegoroczny GIS Day obchodzony był 14 listopada. W tym dniu na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, odbyła się X edycja GIS Day, czyli Międzynarodowego Dnia Systemów Informacji Geograficznej. Wydarzenie zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Geoinformatyków „GeoIT”, i Pracownię Geoinformacji WNoZiGP skierowane było do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W ramach GIS Day 2018 odbyły się dwie sesje referatowe, warsztaty oraz quiz. I nasi uczniowie również tam byli 🙂 Klasa 2d czynnie uczestniczyła w X edycji Gis Day 2018.