Nauczyciele języka niemieckiego oraz Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego zaprasza do udziału w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „TURBOLANDESKUNDE – WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO ” dla uczniów szkół średnich.

W roku szkolnym 2022/2023 konkurs będzie dotyczył Austrii.

Pierwszy etap konkursu (szkolny) zaplanowano na 10 marca 2023r. (piątek) w godz. 10:30-12:00.

Uczniowie rozwiązują w grupach trzyosobowych (o składzie zespołu decyduje nauczyciel) test przesłany do zgłoszonych szkół drogą mailową przez koordynatora konkursu.

Test w formie dwujęzycznej (pytania są jednocześnie w języku polskim i niemieckim) będzie zawierał pytania zamknięte oraz otwarte na temat m.in. geografii, historii, gospodarki, kultury oraz realiów krajów niemieckiego obszaru językowego. Jeśli w szkole jest mniej niż 9 chętnych uczestników, uczniowie piszą test indywidualnie.

Chętni do udziału w konkursie uczniowie zgłaszają się do nauczycieli języka niemieckiego lub koordynatora konkursu p. Renaty Królikowskiej do dnia 3 marca 2023 r. (piątek) przez dziennik elektroniczny. Przy grupie trzyosobowej proszę podać: imię, nazwisko każdego uczestnika, klasę oraz nauczyciela uczącego. W tym dniu utworzona zostanie grupa na Teams dla uczestników konkursu. Na grupie będzie można zwracać się z pytaniami do koordynatora konkursu, tu też będą zamieszczane informacje na bieżąco dla uczestników konkursu.

Uczniowie biorący udział w konkursie dostarczają do swojego nauczyciela języka niemieckiego lub koordynatora konkursu podpisaną zgodę na udział w konkursie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 3) przez organizatora konkursu najpóźniej w dniu odbywania się konkursu. (uczniowie niepełnoletni zgody podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych, pełnoletni przez siebie)

Zakres wymagań:

– podstawowe wiadomości geograficzne (np. obszar, ludność, sąsiedzi)

– podział administracyjny (np. landy/kantony i ich stolice)

– zasoby wodne, pasma górskie i szczyty

– największe miasta

– najatrakcyjniejsze miejsca, zabytki

– symbole narodowe

– gospodarka (np. najsłynniejsze marki przemysłu)

– środki transportu i lokomocji

– media (np. najpopularniejsze tytuły prasy i stacje telewizyjne)

– słynne postacie (np. polityka, kultura, sport, muzyka)

– waluta

– najważniejsze święta, tradycje i obrzędy

– tradycyjne potrawy

– najważniejsze daty i wydarzenia historyczne

– ciekawostki o państwie i jego obywatelach

więcej: https://psnjn.org/pl/turbolandeskunde/