Zachęcamy uczniów Zamoya do udziału w olimpiadach przedmiotowych i turniejach tematycznych oraz podajemy terminy poszczególnych etapów.

Jednocześnie informujemy, że lista turniejów i olimpiad dających uprawnienia w systemie egzaminacyjnym i rekrutacyjnym w roku szkolnym 2020/2021 jest dostępna na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej MEN:

https://www.gov.pl/web/edukacja/komunikaty