Uszczypnięci mogą żyć”

8 marca 2017 roku w gmachu II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego odbyło się sympozjum naukowe na temat profilaktyki nowotworów. Inicjatorką tego wydarzenia była Pani doktor Grażyna Topolska. Pani doktor pragnąc przybliżyć klasom biologiczno-chemicznym problematykę świata medycyny zaprosiła swoich byłych uczniów : dra hab. Jacka Tomaszewskiego, dra nauk med. Tomasza Łopatyńskiego oraz dra hab. Pawła Rybojada.

Sympozjum swoją obecnością uświetnili: Pan Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Pan Piotr Burek – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin oraz Pani Maria Bełcik – Inspektor Wydziału Oświaty
i Wychowania w Lublinie.

Pani Dyrektor Małgorzata Klimczak serdecznie przywitała szanownych gości, prelegentów, grono pedagogiczne oraz uczniów i dokonała uroczystego otwarcia sympozjum.

Znamienne dla całego sympozjum słowa wypowiedział Pan Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek: „Bardzo dziękuję za to sympozjum, które poświęcone jest absolutnie jednemu z najważniejszych zagadnień i najważniejszych problemów, z jakimi będziemy się borykać w najbliższych latach. Wedle statystyk „tsunami onkologiczne” jest dopiero przed nami, a dzisiejsze sympozjum poszerza wiedzę w zakresie profilaktyki, czyli przeciwdziałania zachorowaniom na nowotwór. Nie zawsze ta profilaktyka będzie w stu procentach skuteczna, ale jeśli jej nie będzie to, to tsunami będzie jeszcze większe. Na szczęście medycyna robi ogromny postęp i ma coraz większą skuteczność w leczeniu chorób nowotworowych.”

Przemówienia prelegentów na tematy takie jak: profilaktyka, rozwój i możliwość leczenia nowotworów okazały się niezwykle interesujące dla młodzieży z naszej szkoły. Dowiedzieliśmy się, że wzrost zachorowalności na nowotwory jest związany ze starzeniem się społeczeństwa, gdyż po 60 roku życia ryzyko rozwoju nowotworu gwałtownie wzrasta. Jednakże profilaktyka na każdym etapie rozwoju postnatalnego jest niezwykle istotnym czynnikiem warunkującym wczesne rozpoznanie. W pierwszych stadiach choroby wyleczalność wynosi ok. 90%, ale do lekarzy często zgłaszają się pacjenci z przerzutami, w zaawansowanym stadium. Wtedy możliwość efektywnej terapii wynosi zaledwie 10%. Zasmucający okazał się fakt, iż Polska jest krajem, do którego przyjeżdżają lekarze z zagranicy, aby obserwować przebieg nowotworów w najbardziej zaawansowanych stadiach, gdyż w większości państw europejskich system profilaktyki i wczesnej kuracji działa zaskakująco skutecznie. Po każdym wykładzie uczniowie mieli szansę na zadawanie pytań zaproszonym gościom. Zaskakujący okazał się także aspekt psychologiczny wpływający na niską wykrywalność nowotworów we wczesnym stadium. Istotną barierą w diagnostyce okazują się przekonania kulturowe. Kobiety wstydzą się badań piersi wykonywanych przez lekarza i pozwalają na nie tylko wtedy, gdy zmiany są już widoczne. Jednak, co najważniejsze, zostaliśmy przekonani, iż nowotwór to nie wyrok. Dzięki wykładom wzrosła świadomość uczniów oraz nastąpiła zmiana postrzegania chorób nowotworowych zgodnie z hasłem sympozjum: „uszczypnięci mogą żyć”.

Nad kształtem i przebiegiem sympozjum pracowały klasy biologiczno-chemiczne: 3c, 2e i 1c, uczniowie z klas 2e, 2c i 1c przygotowali dla uczestników spotkania smaczny i zdrowy poczęstunek. Konferencję poprowadzili: Aleksandra Wyrostkiewicz oraz Miłosza Buda.

Sympozjum w odbiorze wszystkich zgromadzonych było bardzo udane, pozostaje mieć nadzieję, że następne odbędzie się za rok.

 

Krótka fotorelacja z wydarzenia.

sym1

sym3 2017