W związku z obchodami Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego w klasach III odbyły się warsztaty dotyczące dbania o zdrowie psychiczne. Celem ich było uświadomienie młodzieży jak ważne jest dbanie o siebie oraz o swój dobrostan psychiczny oraz podkreślenie znaczenia profilaktyki. Rozmawiano o tym, co wspiera zdrowie psychiczne oraz jak radzić sobie z wyzwaniami codzienności. Efektem warsztatów są plakaty przygotowane przez uczniów klas trzecich.